News

  • Congratulations to Mohamed Abbas Abdel Aziz, Chun-Chieh Huang, Mohammadreza Allahyartorkaman for winning the 2023 TIGP-INS Retreat Poster Award
  • Congratulations to Liang Ying Lu, Fang-Yu Lin, Sayma Azeem, Diksha Agnihotri for winning the 2023 AS-TIGP Research Performance Fellowship Award
  • Congratulations to You Jhe Jhong, Yuh Shen Lye, Selomon Assefa Mindaye, Liang Ying Lu, Yi Hsuan Lin for winning the 2022 TIGP-INS Retreat Poster Award
  • Congratulations to Roberto Andres Midence Martinez, Anjali Yadav, Chia-Ying Chiang, Yi Lin for winning the 2021 TIGP-INS Retreat Poster Award
  • Congratulations to Po-Fan Wu, Yi-Hsuan Lin, Cheng-Hung Hsin, Wahab Imam Abdulmajeed, Tavleen Kaur for winning the 2021 AS-TIGP Research Performance Fellowship Award
  • Congratulations to Yu-Shiang Su, Ya Gin Chang, Musa Ajibola, Shao-Han Chang for winning the 2020 AS-TIGP Research Performance Fellowship Award